משה פרץ – דהו האותיות צלצול"ושוב נשארתי לעמוד
על הדלת כבר דהו האותיות
ואם אדפוק התשמעי?
יכול להיות שזה הסוף
האהבה סגרה עליי כל הדלתות
ואם אשתוק התשמעי?"