קטגוריה: אדיר גץ

אדיר גץ – היא כל כך יפה צלצול

לחץ להורדה

אדיר גץ – צלקות צלצול

לחץ להורדה

אדיר גץ – ימים טובים יגיעו צלצול

לחץ להורדה

אדיר גץ – איזה שבוע צלצול

לחץ להורדה

אדיר גץ – עשר אפס לך צלצול

לחץ להורדה

אדיר גץ – אפס מאופס צלצול

לחץ להורדה

אדיר גץ – בתוך כל הבלאגן צלצול

 

לחץ להורדה