אושר ביטון – שלום או מלחמה צלצול


על מנת להתחיל בהורדה, יש ללחוץ על המודעה