אושר כהן – קווים לדמותו צלצול


על מנת להתחיל בהורדה, יש ללחוץ על התמונה