חיים דדון – מסמנת בעיניים צלצול


על מנת להתחיל בהורדה, יש ללחוץ על המודעה