יוסי שטרית – אדם אחר צלצול


על מנת להתחיל בהורדה, יש ללחוץ על המודעה