מוטי טקה – מספיק לריב צלצול


על מנת להתחיל בהורדה, יש ללחוץ על התמונה